Al. Krakowska 66, 05-090 Raszyn Falenty Nowe, ul. Róży 5, 05-090 Raszyn 22 720 53 21 / 22 720 12 88 biuro@polskaroza.pl English/Deutsch

Fundacja

"Cała Polska w różach, a ich owoce szansą dla twego zdrowia" to hasło przewodnie fundacji Ernesta Michalskiego „Instytut Polska Róża”, która została ufundowana w 2009 roku, a w 2012 roku zyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Jej celem jest m.in. upowszechnianie wiedzy na temat leczniczych i odżywczych walorów róż owocowych. Powołując się na badania właściwości tych roślin, które zostały rozpoczęte w latach 60. XX wieku przez Stefana Mrożewskiego i Jana Milewskiego, Fundacja inicjuje i wspiera nowoczesne projekty badawcze poszerzające wiedzę na ten temat. Głównym celem jest również integracja środowiska polskich plantatorów i upowszechnienie wiedzy o warunkach uprawy dzikiej róży.

Obecnie Fundacja prowadzi też serie wykładów populizatorskich na temat właściwości soków i owoców dzikiej róży. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.fundacjapolskaroza.pl

logo fundacja